NiceDay blog: Wat als ik werkloos raak?

In Nederland zijn ongeveer 384.000 mensen werkloos. Werkloos zijn betekent dat je bij de beroepsbevolking hoort, maar op dit moment niet werkt. Je baan verliezen kan vele redenen hebben en helaas zijn veel mensen dankzij de coronacrisis hun baan kwijtgeraakt. Werkloos raken heeft grote gevolgen voor je leven, zowel praktisch in je dagelijkse leven als emotioneel.

Praktische gevolgen

Wanneer je je werk verliest, verlies je ook je inkomen. Meestal heb je dan recht op een uitkering, maar dat is afhankelijk van jouw situatie. Zodra je een uitkering aanvraagt krijg je in Nederland te maken met het UWV. UWV staat voor Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen. Zij zorgen voor de uitvoering van werknemersverzekeringen zoals de WW, WIA, WAO, WAZ, Wazo en de Ziektewet. Ook kan het zijn dat je via het UWV in een re-integratietraject terecht komt of dat je recht hebt op scholing. Wanneer je geen recht (meer) hebt op een uitkering via het UWV, dan kom je terecht bij de gemeente voor een bijstandsuitkering.

Emotionele gevolgen

Werken is zoveel meer dan geld verdienen! Het geeft ritme, structuur en een doel in je leven. Daarnaast kan werken je het gevoel geven gewaardeerd te worden en dat heeft weer invloed op je zelfvertrouwen. Werk je niet, dan kan je het gevoel hebben dat je er niet meer bij hoort en niet meer meedraait in de samenleving. Ook kan je de structuur van dagelijks iets te doen hebben gaan missen en kan je stress ervaren van het missen van inkomen. Het is dus niet raar als je je niet goed voelt na het verliezen van je baan.

Rouwen om je baan

Het verliezen van je baan roept zoveel verschillende emoties op; teleurstelling, frustratie, verdriet en boosheid bijvoorbeeld. De volgende vijf stadia van verlies kunnen je helpen om deze gevoelens beter te begrijpen:

  1. Ontkenning

Wanneer je weet dat je ontslagen gaat worden, wil je het in de eerste fase misschien nog niet onder ogen zien. 

Dit kan toch niet waar zijn?

  1. Boosheid

Misschien ben je boos op je baas, je collega’s of op de situatie in het algemeen. Wanneer je je baan verliest door onmacht (zoals corona), kun je boosheid ervaren vanwege de situatie en vanwege het feit dat jij daarvan de dupe bent.

Waarom overkomt mij dit?!”

  1. Onderhandelen

Je wilt op zoek gaan naar mogelijkheden om het verlies van je baan tegen te houden; bijvoorbeeld door naar de vakbond of rechter te stappen.

Ik ga er alles aan doen om mijn baan te behouden!

  1. Depressie

Op een bepaald moment ben je bewust van het feit dat je je baan echt kwijt bent. In deze fase kunnen er gevoelens van depressie en stress ontstaan.

Hoe kom ik ooit aan een nieuwe baan?

  1. Acceptatie

In deze fase heb je geaccepteerd dat je je baan kwijt bent en ontstaat er weer ruimte om je op nieuwe mogelijkheden te richten. Die nieuwe mogelijkheden geven nieuwe energie, je gaat ervoor!

Tips om baanverlies te verwerken

  • Sta stil bij je verdriet. Een baan is er niet alleen om geld te verdienen, er komt veel meer bij kijken. Zo doe je via je werk sociale contacten op en brengt het structuur in je leven. De emoties die komen kijken bij het verliezen van een baan zijn dus heel normaal: je verliest nogal wat. Het is goed om hierbij stil te staan en deze gevoelens niet weg te drukken.
  • Deel je gevoelens met mensen die dichtbij je staan, zoals familie of goede vrienden. Het is fijn als je omgeving je begrijpt en rekening houdt met je gevoelens. Als sommige mensen je niet de troost bieden die je verwacht, blijf daar dan niet in hangen, maar zoek je steun bij anderen.
  • Je bent zeker niet de enige niet die dit meemaakt. Misschien ken je anderen kent die in hetzelfde schuitje zitten of hebben gezeten. Praat erover met elkaar, de herkenning kan je helpen. 
  • Ga je verder solliciteren? Probeer je dan goed voor te bereiden en zoek naar tips online die je hierbij kunnen helpen.

Therapie

Ervaar je veel negatieve gevoelens door het verliezen van je baan, dan kan je hier professionele hulp voor zoeken. Een psycholoog kan je helpen om stil te staan bij de negatieve emoties die kunnen ontstaan doordat je werkloos bent geraakt. Ook kan je met je psycholoog werken aan je zelfbeeld en inzicht krijgen in je sterke kanten. Klik hier voor meer informatie over online hulp via NiceDay.

Source :
Kübler-Ross, E., & Kessler, D. (2005). On grief and grieving: Finding the meaning of grief through the five stages of loss. New York: Scribner, CBS
Share this post! If this post was insightful for you, share it with your loved ones so that they can better understand what you are going through.
Deel dit artikel! Als dit artikel voor jou inzichtelijk was, deel het dan met je omgeving - laten we het samen hebben over mentale gezondheid.

Maaike van der Kaaij

Ik ben Maaike, psycholoog bij NiceDay. In de gesprekken met cliënten vind ik het belangrijk dat iemand zich vrij voelt om alles te vertellen. Ik vind het gedrag van mensen interessant en help iemand graag aan nieuwe inzichten! Naast mijn werk hou ik van mijn gezin, reizen, sporten en uiteten gaan.

Related Posts

Gerelateerde berichten

Heb je een vraag? Onze professionals en ervaringsdeskundigen staan voor je klaar.

Ask your question to a professional or former client!