Emotieregulatiestoornis

Question
Vraag

Ik ben 70 jaar, getraumatiseerd door een narcistische moeder en besef dat sinds ze 3 jaar geleden overleed. Mijn behandelaars gingen aanvankelijk uit van een bipolaire stoornis, maar vinden nu dat ik een emotieregulatiestoornis heb. De verwarring is compleet. Wat zou u mij aanraden? Ik ben redelijk stabiel nu ze me niet meer mentaal wurgt, zou ik nu op mijn leeftijd nog een therapie moeten gaan doen?

Beantwoord door NiceDay psycholoog Britt Stoker
Answer
Antwoord

Bedankt voor het inzenden van je vraag.

Ik begrijp dat deze termen verwarring kunnen veroorzaken. De meeste symptomen van borderline persoonlijkheidsstoornis zoals beschreven in de DSM gaan over de disfunctie in het reguleren van emoties. Daarom geven veel mensen de voorkeur aan de nieuwe term: emotieregulatiestoornis (ERS). ERS is bedoeld om het begrip 'borderline' op den duur te vervangen door een omschrijving die wat accurater is.

Je geeft aan dat je 70 jaar lang getraumatiseerd bent. Ik ben benieuwd hoeveel last je van het verleden ondervindt. Als je merkt dat je dagelijks last hebt, en/of je merkt dat het je dagelijks functioneren beïnvloedt, dan kan het zeker geen kwaad om professionele hulp in te schakelen. Je vraagt je af of je op jouw leeftijd nog in therapie moet gaan. Ik wil je graag meegeven dat je je over je leeftijd geen zorgen hoeft te maken en therapie voor iedereen is!

Misschien helpt het om een kosten-baten analyse te maken over deze situatie. Een kosten-batenanalyse is een schematisch overzicht van de voordelen en nadelen van een bepaalde keuze, opvatting, strategie of afweging. Je brengt in kaart wat de werkelijke voor- en nadelen zijn op de korte en lange termijn. Schrijf de twee opties naast elkaar. Dit kan bijvoorbeeld een bepaalde keuze zijn (wel of niet in therapie gaan). Schrijf voor elke optie op wat het je kost (kosten) en wat het je oplevert (baten) op de korte termijn en op de lange termijn. Denk hierbij aan de gevolgen voor jezelf, voor je omgeving, voor je toekomst etcetera.

Ik hoop je voldoende geïnformeerd te hebben en mocht je nog vragen hebben, laat het mij dan gerust weten.

In need of some support? We are here to help