Een conflict kan regelmatig voorkomen en is niet per definitie slecht. Een goed conflict kan namelijk duidelijkheid geven en de sfeer uiteindelijk positief beïnvloeden. Maar lang niet altijd eindigt een conflict met een positieve uitkomst. Soms ontaardt een conflict zelfs in ruzie, wat vervelende gevolgen kan hebben; terugkerende ruzie, niet meer met elkaar willen praten, en soms zelfs het verbreken van het contact of het beëindigen van een relatie. Je kan je voorstellen dat een dergelijk conflict van grote invloed kan zijn op iemands leven.

Hoewel een conflict vaak niet als belangrijkste factor wordt gezien voor depressieve klachten, kan dit wel de primaire oorzaak zijn. Het gevoel van gemis of een ‘conflict of interest’ komen vaak voor en zijn van grote invloed op iemands leven. Het betreft vaak een conflict met een partner, maar het kan ook met een familielid, collega of ander belangrijk persoon zijn. 

Samen met je behandelaar ga je bekijken waar het probleem zich bevindt. Hierbij wordt bekeken om wie het gaat, en welk onderwerp het conflict heeft. Over het algemeen gaat het om een conflict waar geen oplossing voor mogelijk lijkt. Nadat jouw wensen en verlangen in kaart zijn gebracht, gaan we samen kijken of we het conflict in de onderhandelingsfase kunnen brengen. 

Daarnaast gaan we verschillende concrete conflictmomenten onder de loep nemen om een beeld te krijgen van gebruikte communicatiepatronen en of deze voor jou gewerkt hebben. We gaan bekijken wat jij/jullie allemaal al geprobeerd hebben met betrekking tot dit conflict. 

Nadat we jullie conflict en de pogingen om het conflict op te lossen goed in beeld hebben, gaan we samen bekijken of er misschien ook andere mogelijkheden zijn om jouw wensen beter te uiten en/of vervuld te krijgen. We gaan dan bij elke mogelijkheid bespreken wat deze jou zou kunnen opleveren. We bespreken altijd een concrete situatie én de verschillende opties van reacties. Dit kunnen we bijvoorbeeld oefenen in een rollenspel en vervolgens ga je er dan thuis mee aan de slag. Daarna gaan we samen bespreken hoe het ging, wat jij zei, wat jij voelde en hoe de ander reageerde. Dit noemen we een communicatie analyse. We kunnen de ander er ook bij betrekken als hij/zij daarvoor open staat. 

Bron: Keijsers, G. P. J., Van Minnen, A., Verbraak, M., Hoogduin, C. A. L. & Emmelkamp, P., (2017). Protocollaire behandelingen voor volwassenen met psychische klachten.

Continue reading about

Heb je vragen hierover? Stel je vraag aan je eigen professional. Geen verbinding met een professional? Stel je vraag hier

Heb je een vraag? Onze professionals en ervaringsdeskundigen staan voor je klaar.