Als je in een situatie zit waarin je eerst altijd ging gebruiken, dan kan je een sterk gevoel van craving voelen. Je wilt dan weer gaan gebruiken. In deze oefening ga je leren om niet aan dit gevoel toe te geven, maar het ook niet te negeren. Je gaat als het ware je aandacht richten op gevoelens die als een golf opkomen en ook weer overgaan.  Vervolgens zul je gaan merken dat de craving vanzelf weer verdwijnt. Net zoals een golf die op het strand afrolt en uiteindelijk in het zand verdwijnt.  

Craving

Je voelt een sterke craving opkomen en je eerste neiging is om weer te gaan gebruiken. Ondanks je voornemen om te stoppen met je verslavingsgedrag. Vaak is het duidelijk waardoor je craving voelt. Dit kan te maken hebben met somberheid, boosheid of onrust die je in je lichaam voelt. Soms roept de aanwezigheid van bepaalde personen craving bij je op. Craving kan je zeer sterk en intens ervaren. Soms is dit gevoel zo sterk dat het lijkt dat het alleen afneemt als je opnieuw gaat gebruiken. 

Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat je lichaam een grote rol speelt op de momenten dat je (sterke) craving ervaart. Als je lichaam gewend is aan gebruik, dan bereidt het zich al voor gebruik voor op het middel. Zo is het mogelijk dat je lichaamstemperatuur toeneemt. De balans in je lichaam is verstoord, waardoor je  enorme trek hebt naar het middel, oftewel de craving. 

Oefening 

Pas deze oefening toe  op een situatie waarin je geregeld sterke craving ervaart. Je hebt nodig: een (kook)wekker of stopwatch (op je telefoon zit ook een stopwatch), een pen en papier.

Let op: bedenk van tevoren of je deze oefening alleen durft te doen. Je kunt de oefening de eerste  samen met je professional in de sessie doen. Of je vraagt iemand uit je omgeving om erbij te zijn of dat je de mogelijkheid hebt om deze persoon te bellen. 

Situatie in gedachten nemen

Gebruik je verbeelding en stel je de situatie zo levendig mogelijk voor. Met wie ben je, waar ben je, hoe zit of beweeg je, wat ruik je of welke geluiden zijn er? De craving kan hierdoor gaan toenemen. Om de gebruikelijke reactiepatroon te verbreken, dat wil zeggen terugvallen in je verslaving, is het slim je jezelf aan te leren om anders op deze situatie te reageren. 

  1. Als je gevoel van craving bij het inbeelden van de situatie zijn hoogtepunt heeft bereikt, geef je deze score tussen de 0 en 100. Noteer dit op het blad. 0 staat voor ‘geen craving’ en 100 voor ‘de sterkste  craving die je kunt ervaren’. 
  2. Vervolgens start je de tijd op de stopwatch of wekker en je blijft de situatie goed voor de geest halen. Laat je  meevoeren door de craving. Denk aan het voorbeeld van de golven. 
  3. Onderzoek wat de craving bij jou oproept aan gevoelens, gedachten en lichamelijke reacties. 
  4. Geef na iedere 3 minuten opnieuw een score voor de craving die je op dat moment voelt of de neiging om te gebruiken. Dit blijf je herhalen totdat je helemaal geen craving meer voelt en je laatste score nagenoeg 0 is. 
  5. Stop na 30 minuten met de oefening, ook als jouw craving niet volledig verdwenen is. Als je namelijk na 30 minuten nog steeds craving ervaart, dan heb je waarschijnlijk een te moeilijke situatie gekozen. 
  6. Bespreek deze oefening met je professional en doe de oefening nog eens tijdens de sessie. Je kunt eventueel een iets minder moeilijke situatie uitkiezen. 
  7. Schrijf aan het einde van de oefening in het kort op welke gedachten, gevoelens en lichamelijke reacties je had. 

Oefening toepassen in de praktijk

Als je in het dagelijks leven craving voelt opkomen dan kun je het gevoelssurfen gaan toepassen. Dat wil zeggen dat je je mee laat voeren door de trek en vervolgens onderzoekt welke mentale en lichamelijke reacties dit bij je oproept. Hopelijk ga je ervaren dat de craving vanzelf afneemt zonder dat je eraan toe hoeft te geven.

Bron:

Keijsers, G. P. J., Van Minnen, A., Verbraak, M., Hoogduin, C. A. L. & Emmelkamp, P., (2017). Protocollaire behandelingen voor volwassenen met psychische klachten.

Continue reading about

Heb je vragen hierover? Stel je vraag aan je eigen professional. Geen verbinding met een professional? Stel je vraag hier

Heb je een vraag? Onze professionals en ervaringsdeskundigen staan voor je klaar.