Interpersoonlijke PsychoTherapie (IPT) gaat ervan uit dat mensen andere mensen nodig hebben om zich goed te voelen. Depressie kan ontstaan als de relatie met belangrijke anderen ernstig verstoord wordt. Denkt hierbij aan het verlies van een dierbare of een conflict. 

IPT richt zich niet op het verleden, maar op het hier-en-nu, het richt zich op de recente aanleiding die mede tot de depressie heeft geleid. De gedachte hierachter is, is dat het verleden niet of nauwelijks te beïnvloeden is, maar het heden wel. 

Bij een IPT traject begint de therapie met het maken van een inventarisatie van alle mensen die in jouw leven belangrijk zijn of waren. Er wordt hierbij in het bijzonder gelet op veranderingen voorafgaande aan het ontstaan van de klachten. Na een aantal gesprekken gericht op je netwerk wordt de focus vastgesteld van de behandeling. 

Om tot deze focus te komen worden een aantal belangrijke vragen gesteld:

  1. Betreft het een verandering in je relatie met belangrijke anderen. Dat wil zeggen zijn er belangrijke personen weggevallen (door overlijden of bijv. scheiding of zijn er anderszins veranderingen opgetreden in je relatie met de mensen om je heen?
  2. Heeft de verandering zich betrekkelijk recent afgespeeld en is er in de tijd een relatie met het ontstaan van de depressie?
  3. Is de verandering emotioneel beladen?

IPT is een kortdurende behandeling waarbij vaak niet alle problemen aan bod komen. De ervaring leert dat dit niet nodig is door het meest centraal staande probleem op te lossen krijg je vaak genoeg energie om zelf de draad weer op te pakken. 

Binnen IPT worden vier mogelijke centrale thema’s onderscheiden:

  • Rouw om een belangrijk verlies;
  • Een conflict met een belangrijke ander;
  • Een grote verandering in sociale rollen of 
  • Een tekort in interpersoonlijke relaties.

Samen met je behandelaar ga je bekijken binnen welk thema jouw klachten het beste passen.

Bron: Keijsers, G. P. J., Van Minnen, A., Verbraak, M., Hoogduin, C. A. L. & Emmelkamp, P., (2017). Protocollaire behandelingen voor volwassenen met psychische klachten.

Continue reading about

Vorige artikel

Heb je vragen hierover? Stel je vraag aan je eigen professional. Geen verbinding met een professional? Stel je vraag hier

Heb je een vraag? Onze professionals en ervaringsdeskundigen staan voor je klaar.