Oefeningen voor het onderzoeken en ontwikkelen van emotieregulatie

read

Hoe je gewend bent te reageren op situaties kun je zelf onderzoeken. Zo kan je bijvoorbeeld kijken naar stressvolle situaties uit je verleden. De volgende stappen kunnen je hierbij helpen.

  1. Omschrijf eens hoe jij meestal reageert op een stressvolle situatie. Wees specifiek in wat voor gedrag je vertoont. Vermijd je dingen vaak? Of doe je helemaal niets? Ben jij een piekeraar of juist een probleemoplosser? Doe je alles alleen of juist samen? Wat vind je opmerkelijk of typerend aan jouw eigen reacties? Zie je overeenkomsten of juist verschillen tussen situaties? Beschrijf alles wat er in je opkomt!
  2. Bekijk de verschillende emotieregulatiestrategieën hieronder. In welke herken jij je? Koppel steeds een specifieke gedraging die je net hebt beschreven aan een strategie.
  3. Wat valt je op? Welke strategieën komen het meest voor? Ben je meer emotiegericht of probleemgericht? Meer actief of meer passief?
  4. Welke manier van omgaan met problemen die je hebt gelezen, zou je graag wat vaker toepassen? Waarom? Wat zou het je opleveren als je deze vaker zou toepassen? Is er iemand uit jouw omgeving die deze strategie vaak toepast? Wat valt je daarbij op?
  5. Kies een recente probleemsituatie uit en probeer je gedrag onder te brengen in de tabel. Kijk eerst naar wat je al goed doet! Kijk vervolgens eens naar wat je anders zou willen doen als je opnieuw in dezelfde situatie terecht zou komen. Welke passieve strategieën identificeer je bijvoorbeeld? En wat voor actieve strategie zou je daarvoor in de plaats willen zetten? Welke acties zijn daarvoor nodig? En wat moet je juist niet doen? Wie of wat heb je ervoor nodig om dit plan te laten slagen?
  6. Beschrijf alles wat je nodig hebt in een specifiek plan met concrete gedragingen. Nu ben je klaar om dit experiment te gaan proberen. Vergeet niet achteraf terug te blikken op hoe het is verlopen en wat je ervan hebt geleerd!

 

Een betrouwbare manier die vaak in behandeling wordt gebruikt om emotieregulatie te onderzoeken is de Utrechtse Coping Lijst (UCL). Dit is een gevalideerde vragenlijst waarmee je aan de hand van 47 vragen een goed beeld kunt krijgen van jouw meest gebruikte strategieën. Je zou kunnen bespreken met jouw behandelaar of het mogelijk is om deze lijst in te vullen en te bespreken.

 

  Actief Passief
Emotie

gericht

Sociale steun zoeken

Expressie van emoties

Geruststellende gedachten

● Positieve betekenis geven aan wat je overkomt

● Lichaamsbeweging (wandelen)

● Acceptatie van wat je niet kan veranderen

● Emotionele steun zoeken

Palliatieve reactie

Passief reactiepatroon

● Alcohol drinken, roken, ongezond eten

● Jezelf de schuld geven van de situatie

● Je richten op je eigen tekortkomingen

● Vijandig opstellen naar anderen, anderen de
schuld geven

Probleem

gericht

Actief aanpakken

● Plan van aanpak maken en volgen

● Praktische steun zoeken bij anderen

● Informatie opzoeken om het probleem op te
lossen

Vermijden

● Ontkenning van het probleem

● Vermijding van het probleem

● Piekeren

● Wachten tot het vanzelf opgelost is

 

 

Bronnen

https://bsw.ugent.be/VVGP/UCL.pdf

https://mentaalbeter.nl/artikelen/copingstijlen-hoe-ga-jij-met-stress-om/

Continue reading about

Heb je vragen hierover? Stel je vraag aan je eigen professional. Geen verbinding met een professional? Stel je vraag hier

Heb je een vraag? Onze professionals en ervaringsdeskundigen staan voor je klaar.