Om het hervatten van je werk zo soepel mogelijk te laten verlopen, is het belangrijk om een duidelijk stappenplan te maken. Het is namelijk niet reëel om gewoon weer verder te gaan waar je was gebleven. In overleg met je leidinggevende is het daarom goed om te kijken wat het beste aansluit op je huidige situatie. In deze voorbereiding kan je kijken waar je knelpunten liggen en waar je stress van krijgt. Je kunt het volgende stappenplan gebruiken om je te helpen bij jouw voorbereiding.

 

Stap 1. Opstellen van het stappenplan

Bij deze stap ga je in kaart brengen wat er nodig zou zijn om de eerste stap te zetten. Er zijn een aantal dingen waarmee je rekening kunt houden:

  1. Is het nodig om te veranderen van functie?
  2. Kun je op je eigen afdeling beginnen?
  3. Welke mensen kunnen jou op het werk ondersteunen?
  4. Zijn er conflicten die speciale aandacht nodig hebben?

In deze oefening ga je alle werkzaamheden beoordelen op basis van plezier, belasting, tijdsdruk en afhankelijkheid van anderen. Geef alle werkzaamheden steeds een cijfer en noteer deze per kolom. Dat kan er als volgt uitzien:

Taak Plezier Belasting Tijdsdruk Afhankelijkheid
Administratie 3 4 4 1
Beoordelings-
gesprek
8 3 4 10

Zo kun je in één oogopslag zien welke taken geschikter zijn om mee te starten tijdens de beginfase van jouw werkhervatting. Indien er nog andere belangrijke criteria zijn, kun je nog extra kolommen toevoegen.

 

Stap 2. Onderhandelen over het stappenplan

Vervolgens zul je het plan bespreken met je leidinggevende om samen tot concrete afspraken te komen over het hervatten van je werk. Welke werkzaamheden ga je doen, wanneer, op welk tempo, op welke afdeling, op welke termijn, hoe verloopt de beoordeling, etc.? Naast jouw leidinggevende, die regelmatig jouw voortgang evalueert, kan er ook een casemanager worden aangewezen waarmee je jouw functioneren kunt evalueren.

 

Stap 3. Start en evaluatie

Start met een aantal dagdelen per week en vraag regelmatig om evaluatie van je leidinggevende of bedrijfsarts. Binnen de behandeling wordt nog steeds het klachtenniveau gemonitord, worden werkgebeurtenissen bijgehouden en worden knelpunten en eventuele oplossingen besproken.

 

Stap 4. Opbouw

De opbouw heb je opgenomen in het stappenplan. Bij elke nieuwe stap kunnen de klachten tijdelijk toenemen. Dat is begrijpelijk en normaal in het proces. Het is dus niet direct een aanleiding om het plan aan te passen. Het goed monitoren van klachten en een goede voortgangsevaluatie zijn hier erg belangrijk. Probeer werkuitbreidingen geleidelijk te laten verlopen en verspreid deze bij voorkeur over kleinere blokken over meerdere dagen, in plaats van met één volledige werkdag te starten. Naast uitbreiding van de werktijd zul je ook toewerken naar een uiteindelijk volledig takenpakket. Dat betekent dus ook dat je geleidelijk complexere en meer belastende taken zult gaan oppakken.

 

Stap 5. Evaluatie

Spreek op de lange termijn voldoende evaluatiemomenten af. Hierin zul je steeds kijken of en wanneer volledige werkhervatting haalbaar is.

 

Bron:

Keijsers, G. P. J., Van Minnen, A., Verbraak, M., Hoogduin, C. A. L. & Emmelkamp, P., (2017). Protocollaire behandelingen voor volwassenen met psychische klachten.

Continue reading about

Heb je vragen hierover? Stel je vraag aan je eigen professional. Geen verbinding met een professional? Stel je vraag hier

Heb je een vraag? Onze professionals en ervaringsdeskundigen staan voor je klaar.