Het cognitieve model – Algemene Informatie

read

Het Cognitieve Model van Beck is een model dat er vanuit gaat dat psychische klachten ontstaan door de manier waarop informatie geselecteerd, geïnterpreteerd en verwerkt wordt. Dit proces begint al vroeg in je jeugd en wordt door allerlei factoren beïnvloed. 

Het model beschrijft de volgende elementen:

  • Ervaringen. Dit heeft betrekking op relevante leermomenten uit het verleden.
  • Opvattingen:
   • Kernopvattingen zijn opvattingen over hoe je jezelf of anderen ziet en hoe je naar de wereld of toekomst kijkt.
   • Conditionele opvattingen zijn opvattingen met een ‘als… dan’-karakter. Als A gebeurt, is dat de conditie voor gebeurtenis B.
   • Instrumentele opvattingen kun je zien als leefregels. Het is een belangrijke waarde voor iemand.
 • Attitudes liggen het minst diep. Het kan bijvoorbeeld een beoordeling zijn van een bepaalde situatie als iets ongewensts.
  • Strategie. Als reactie op de opvattingen ontwikkelt iemand een manier om zich in het leven staande te houden. Dit kan ook de opvattingen weer versterken.
  • Kritieke gebeurtenis(sen). Dit heeft betrekking op een situatie die als problematisch wordt ervaren.
 • Activatie disfunctionele opvattingen. Bij zo’n gebeurtenis wordt een bepaald schema van opvattingen geactiveerd. Indien deze disfunctioneel zijn, activeren ze een negatieve vicieuze cirkel van automatische gedachten, gevoel en gedrag en lichamelijke reacties.

Het cognitieve model van Beck

Het cognitieve model van Beck

Ingevuld model voorbeeld

Het cognitieve model

Bronnen: 

Ten Broeke, van der Heiden, Meijer & Hamelink, Cognitieve Therapie de basisvaardigheden, 2008.

Beck, A.T. (1987). Cognitive models of depression. Journal of Cognitive Psychotherapy: An International Quarterly, 1, 5-37.

Continue reading about

Heb je vragen hierover? Stel je vraag aan je eigen professional. Geen verbinding met een professional? Stel je vraag hier

Heb je een vraag? Onze professionals en ervaringsdeskundigen staan voor je klaar.