Algemene voorwaarden anonieme behandeling

• Je bent 18 jaar of ouder.

• Wij verwachten dat je de opdrachten maakt. De tijdsinvestering is ongeveer 1 uur per week.

• Indien je 3 weken geen opdrachten maakt of berichten stuurt, dan wordt de behandeling gestopt. Je kunt dan niet meer met je e-mail en wachtwoord inloggen.

• Bij het gebruik van beledigende of dreigende taal stoppen we de behandeling.

• Wij tutoyeren tijdens de internetbehandeling.

• Indien je hulpverlener van mening is, dat je geen baat hebt bij de internetbehandeling, dan zal hij/zij je, in overleg, verwijzen naar een meer geschikte vorm van behandeling.

• NiceDay in samenwerking met PsyQ bieden je deze behandeling aan conform de Wet Geneeskundige Behandel Overeenkomst (WGBO), voor zover mogelijk binnen de setting van anonieme e-health behandeling.

• Indien je een klacht hebt over de behandeling, kun je gebruik maken van de bestaande klachtenregeling van PsyQ (onderdeel van de Parnassia Groep). Je kunt ook altijd contact opnemen met de Cliëntenraad of je PVP. (voor meer informatie, zie: www.psyq.nl)

• Mochten je klachten verergeren tijdens deze behandeling waardoor er sprake is van spoedzorg, dan zal de hulpverlener je moeten doorverwijzen naar jouw huisarts.

• Je keuze voor anonieme hulpverlening is niet (uitsluitend) gebaseerd op het voorkomen van het aanspreken van jouw eigen risico bij je zorgverzekeraar.

• NiceDay garandeert dat de gegevens die tijdens het aanmeldproces en gedurende de anonieme behandeling gevraagd en/of ingevuld worden, zoals je e-mailadres, geboortedatum en antwoorden op vragen bij oefeningen, niet worden gebruikt voor andere doeleinden dan uitsluitend voor jouw anonieme behandeling, onderzoek naar de effectiviteit van de behandeling én om jou op adequate wijze te kunnen benaderen tijdens de behandeling.

• NiceDay is NEN-7510 gecertificeerd en handelt volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens, die eisen stelt aan het gebruik van informatie die tot personen herleidbaar is.

• Niceday verwerkt de gegevens van de deelnemende hulpverleners en cliënten en beheert deze. Cliënten kunnen bij een verzoek indienen om hun gegevens in te zien, een afschrift te krijgen, en/of te laten verwijderen.